Kulturnatten 2019. Den 14 september på Hotell Gillet i Uppsala

Fyll i intresseanmälan nedan. Kostnad per utställningsplats är 1200 exkl. moms.

Ni kommer erhålla en faktura efter att ni fyllt i nedanstående formulär. Den ska betalas inom 10 dagar. I händelse av utebliven betalning förlorar ni er utställningsplats och ingen ersättning krävs.

art_garden_uppsala_2019.jpg
Namn *
Namn